Стратегічне рішення у галузі культури

На останній у минулому році сесії Кам’янської міської ради депутати затвердили Програму розвитку культури Кам’янського на 2020 рік, що спрямована на забезпечення ефективної діяльності закладів культури і мистецтв міста, збереження культурної спадщини та створення необхідних умов для розвитку та позитивних змін у цій галузі.

Сьогодні мережу закладів культури і мистецтв міста формують 35 закладів різного рівня підпорядкування. Як зазначили у відділі культури департаменту з гуманітарних питань міської ради, у Кам’янського великий різноплановий та різножанровий творчий потенціал, місто має можливість організації та проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів різного рівня: від міських і до міжнародних. Проте, поруч із цим існують і певні проблеми: зношеність будівель закладів культури, мистецьких шкіл, клубів, застаріле обладнання, костюми тощо.

Документом обумовлено, що за рахунок бюджетних коштів мають бути вирішеними найгостріші проблеми галузі, що сприятиме більш ефективному результату роботи закладів культури і мистецтва міста.

У межах виконання Програми планується:

– проведення капітальних ремонтів закладів культури;

–  заміна, придбання та відновлення матеріально-технічної бази закладів культури;

– комплектування, збереження, передплата періодичних видань та оновлення читацьких комп’ютерних місць бібліотек централізованої бібліотечної системи;

– створення сприятливих умов для функціонування музею історії міста, комплектування та оновлення його фондів і експозиційного обладнання;

– підтримка творчих колективів та сприяння їх участі у фестивалях та конкурсах різного рівня;

– створення умов для отримання глядачами послуг із кращих зразків національного кіномистецтва;

– організація та проведення змістовного відпочинку мешканців міста.

Програма передбачена на 2020 рік. Відповідальні за виконання: департамент з гуманітарних питань міської ради, відділ культури департаменту з гуманітарних питань міської ради та заклади культури міста Кам’янське.

Як зазначають ініціатори, виконання Програми дасть змогу регулювати фінансову підтримку закладів культури, розширити доступ до історико-культурних цінностей міста, підняти рівень культурного обслуговування населення, активізувати участь міста в обласних та всеукраїнських культурних проектах, забезпечити розвиток аматорського мистецтва і втілення нових мистецьких проектів, вдосконалити бібліотечну справу та розвиток читання, здійснювати інформаційну підтримку бібліотечних фондів, популяризувати літературні видання та новітні твори і повноцінно задовольняти творчі потреби містян.